Защита конфиденциальности

OCHRANA ÚDAJŮ

Při používání našich služeb můžete být požádáni o poskytnutí osobních údajů. Poskytnutí takových informací je dobrovolné. Vaše osobní údaje budou používány přísně v souladu se zákony na ochranu údajů platnými v Chorvatsku. Osobní údaje prezentované na prezentaci jsou používány standardními postupy za účelem vyřízení vašich požadavků. Zpracování a použití vašich údajů pro konzultace, reklamu a marketingový průzkum je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Pokud při poskytování údajů za výše uvedeným účelem udělíte souhlas i s použitím vašich údajů jinými organizacemi ve složení nebo dodatečně určenými třetími osobami, mohou být předány i těmto stranám. Pokud svůj souhlas neudělíte, vaše údaje nebudou s nikým sdíleny.

COOKIES

Cookies jsou malé textové soubory, které prezentace zkopíruje na pevný disk vašeho počítače. Cookies nepoškozují váš počítač a neobsahují viry. Soubory cookie z naší prezentace o vás neshromažďují žádné informace. Používání souborů cookie lze kdykoli zabránit odpovídajícím přizpůsobením vašeho programu. Cookies zpravidla používá výhradně naše internetová prezentace pouze v době, kdy se na ní nacházíte, a to za účelem anonymního statistického zpracování dat a také pro zjednodušení jejího používání. Soubory cookie mohou příležitostně sloužit k jiným účelům v určitých částech prezentace. Pokud se ocitnete v takové situaci, budete upozorněni.

AUTORSKÁ PRÁVA

© Copyright Kaiser Immobilien d.o.o. všechna práva vyhrazena. Texty, obrázky, grafické prvky, zvukové nahrávky, animace, videoklipy, jakož i jejich rozmístění na internetových prezentacích podléhají autorským právům a dalším zákonům o duševním vlastnictví. Tyto objekty nesmí být kopírovány pro komerční účely, nesmí být distribuovány, ani žádný z těchto objektů nesmí být upravován a umísťován na jiné internetové prezentace.

ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST

Na informace na této internetové prezentaci se nevztahuje žádná záruka, uvedená ani předpokládaná, včetně záruky komerčnosti, použitelnosti pro konkrétní účel nebo zneužití práv třetích stran. Přestože se informace uvedené v této prezentaci považují za přesné, mohou obsahovat chyby nebo nepřesnosti. Společnost KAISER IMMOBILIEN d.o.o. v žádném případě nenese odpovědnost vůči nikomu za žádné zvláštní, nepřímé nebo následné škody související s tímto materiálem, pokud nebyly způsobeny hrubou nedbalostí nebo úmyslným úmyslem. Společnost KAISER IMMOBILIEN d.o.o. nenese odpovědnost za obsah internetových prezentací udržovaných třetími stranami a nepřebírá žádnou odpovědnost za pokyny, které z této vedou k dalším prezentacím.

REGISTROVANÉ OCHRANNÉ ZNÁMKY

Pokud není uvedeno jinak, autorská práva na všechny ochranné známky na této prezentaci patří společnosti KAISER IMMOBILIEN d.o.o., včetně značek, názvů modelů, log a emblémů.

LICENCE

Společnost KAISER IMMOBILIEN d.o.o. chtěl vytvořit inovativní a informativní internetovou prezentaci, ale bez ohledu na to je nutné zdůraznit, že KAISER IMMOBILIEN d.o.o. musí chránit své duševní vlastnictví, včetně patentů, registrovaných ochranných známek a autorských práv. V souladu s tím nezískávají návštěvníci této prezentace licenci k užívání duševního vlastnictví společností, které tvoří KAISER IMMOBILIEN d.o.o., ani třetích osob na něm zastoupených.