Impressum

KAISER IMMOBILIEN društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje nekretninama

Skraćeni naziv: KAISER IMMOBILIEN d.o.o.
Sjedište: Vlašići 1B, 51410 Veprinac, Hrvatska
OIB: 03531895466

Tvrtka upisana u sudski registar: Trgovački sud u Rijeci, broj: Tt-22/3072-2
MBS: 040440369
Poslovni račun: OTP banka d.d., IBAN HR2524070001100250621
Iznos temeljnog kapitala: 20.000,00 kuna, uplaćen u cijelosti
Direktor društva: Dean Luić i Silvija Panuccio