Impressum

KAISER IMMOBILIEN družba z omejeno odgovornostjo za nepremičnine

Skrajšana firma: KAISER IMMOBILIEN d.o.o.
Sedež: Vlašići 1B, 51410 Veprinac, Hrvaška
Identifikacijska številka OIB: 03531895466

Podjetje vpisano v sodni register: Gospodarsko sodišče na Reki, številka: Tt-22/3072-2
Identifikacijska številka MBS: 040440369
Poslovni račun: OTP banka d.d.,
IBAN HR2524070001100250621
Osnovni kapital: 20 000 HRK (2 655 EUR), vplačan v celoti
Direktorja družbe: Dean Luić in Silvija Panuccio